Voorwaarden voor privélessen en consulten

Algemene voorwaarden (privélessen en consulten)

Yogacentrum De Bron draagt zorg voor een verantwoorde en goede begeleiding van elk individu.

Afhandeling en betaling

1. Na het maken van een afspraak, telefonisch of online, krijgt u een bevestiging via de mail met de mogelijkheid om online af te rekenen.
2. Als u gebruik maakt van online afrekenen, kan dit via onze website. Op elke betreffende pagina vindt u een betaalknop die u naar de betaalpagina (Ideal-betaling) verwijst. Een consult of privéles kan eventueel ook contant afgerekend worden direct na het consult.

Annulering

1. Bij verhindering om op de afgesproken dag en tijd aanwezig te zijn, dient u uw afspraak tijdig, minstens 48 uur van te voren af te zeggen.
2. Als dit niet gebeurt, ben ik helaas genoodzaakt €30 in rekening te brengen.
3. Uitzonderingen bij te late afmelding of geen afmelding zijn: plotselinge ziekte, ongeval, sterfgeval van familie of ziekenhuisopname. Dergelijke zaken heb je natuurlijk niet in de hand. In alle andere gevallen wordt €30 via een factuur in rekening gebracht.
4. In het geval van wanbetaling door cliënt, ben ik helaas genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen voor verdere afhandeling van de openstaande factuur.

Annulering leskaart

Als de vooruitbetaalde leskaart voor privélessen niet binnen de geldigheidsduur van 4 kalendermaanden gebruikt wordt, kan  geen restitutie plaats vinden.

Uitzonderingen zijn als er vakanties of ziekte het op tijdig opmaken van de leskaart onmogelijk maken.
Het is altijd mogelijk om in goede overleg de leskaart te gebruiken.
Beëindigen van privélessen als er nog lessen over zijn op de aangeschafte leskaart is mogelijk maar betaalde gelden kunnen worden niet terugbetaald. U ontvangt in dit geval een tegoedbon ten waarde van het openstaande bedrag.

Aansprakelijkheid

Yogacentrum De Bron is niet aansprakelijk voor materiële en/of lichamelijke letsel of schade tijdens uw aanwezigheid in de praktijk.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat u zo goed mogelijk wordt geholpen.


Terug naar vorige pagina