Privacybeleid

Yogacentrum De Bron, gevestigd aan De Klomp 120-101, 7513 DJ Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

http://www.yogacentrumdebron-enschede.nl
Adres: De Klomp 120-101, 7513 DJ Enschede 0630085753

Gabriella Grosz is de Functionaris Gegevensbescherming van Yogacentrum De Bron Hij/zij is te bereiken via cursus@debron-enschede.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogacentrum De Bron verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam
Adres
E-mail adres
Telefoonnummer indien verstrekt
Bankrekeningnummer in het geval van incassomachtiging of aankoop via onze webwinkel.
Studentenkaart nummer indien van toepassing.

3. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cursus@debron-enschede.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogacentrum De Bron verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het bijhouden van administratie ten behoeve van lidmaatschap of aanmelding workshop.
 2. Als bewijs voor de belastingdienst.
 3. Ten behoeve van incasso uitvoer.
 4. Op hoogte houden van leden en belangstellenden van de activiteiten, via nieuwsbrieven.
 5. Ten behoeve van aankoop, facturering, bezorging en garantie via de webwinkel.
 6. Het afhandelen van jouw betaling
 7. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 8. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 9. Yogacentrum De Bron verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Yogacentrum De Bron neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogacentrum De Bron) tussen zit.

6. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Yogacentrum De Bron bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Lidmaatschap
Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens worden 7 jaar bewaard. Dit is de wettelijk vastgestelde periode dat gegevens bewaard moeten worden.

Webwinkel
Persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard, ten behoeve van eventuele retour en schade van bestelde artikelen.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

 1. Wij delen persoonsgegevens met de bank ten behoeve van incasso.
 2. Gedeeltelijk met een administratie kantoor ten behoeve van de inkomsten en omzetbelasting.
 3. Met Mailchimp ten behoeve van nieuwsbrieven en delen van informatie.
 4. De belastingdienst heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens.

8. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Yogacentrum De Bron gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar cursus@debron-enschede.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Yogacentrum De Bron zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

10. Klacht indienen

Yogacentrum De Bron wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogacentrum De Bron neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via cursus@debron-enschede.nl.

12. Yogacentrum De Bron heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen

Yogacentrum De Bron verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Yogacentrum De Bron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 2. TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.