Algemene voorwaarden lessen

Algemene voorwaarden reguliere lessen

Deze algemene voorwaarden gelden voor leden van Centrum De Bron, die wekelijks les (willen) volgen.

Inschrijving abonnement

De minimale inschrijving is 3 maanden. 
Inschrijven kan schriftelijk, door inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Ondertekening van het inschrijfformulier geldt tevens als akkoordverklaring met de inschrijvingsvoorwaarden.
Bij inschrijving ergens in de maand, wordt voor de nog te volgen les(sen) in dezelfde maand in ratio voor deze lessen betaald.

Betaling contributie

Betaling van het lesgeld geschiedt maandelijks vooraf. Door het invullen en ondertekenen van een incasso machtiging geeft u toestemming aan Yogacentrum De Bron om het lesgeld te incasseren. De contributie wordt rond de 23-ste van elke maand vóór de eerstvolgende maand van uw rekening afgeschreven.
In de zomer periode als er een zomerrooster is, wordt de contributie doorbetaald. Als er geen lessen zijn, wordt geen contributie betaald voor juli of augustus. 

Aanschaf leskaart

Aanschaffen van een leskaart gebeurt vooruit en wordt via bankovermaking of via het betaalformulier op de website betaald. Elke desbetreffende pagina bevat een betaalknop die u naar de betaalformulieren leidt.
De geldigheidsduur van een leskaart kan niet worden overschreden.
Bij niet tijdig opmaken van de ingekochte lessen, wordt geen restitutie verleend. Geen gelden worden terugbetaald.

Overstappen van contributie naar een leskaart

Bij een lopende contributie kan alleen overgestapt worden naar een leskaart aan het einde van een maand en als de leskaart direct afgerekend wordt.
Anders loopt de contributie gewoon door, totdat de lidmaatschap opgezegd wordt.

Les inhalen

Als u op vakantie gaat, tijdens de lesperiode die buiten de maand juli of augustus valt, kan iemand anders zoals een vriendin of kennis uw lessen volgen.
Gemiste lessen kunnen altijd ingehaald worden.

Ziekte

Bij langdurige ziekte is het mogelijk om de contributie te bevriezen zolang u nog niet helemaal opgeknapt bent. Langdurige ziekte graag altijd op tijd melden.

Opzegging deelname

Opzegging van deelname wordt alleen geaccepteerd als dit schriftelijk gebeurt via een brief of e-mail, minstens 1 maand voor de kalendermaand waarin de deelname stopt. Bij opzegging in de al lopende maand, wordt de contributie voor de volgende maand nog door De Bron in rekening gebracht. Bij langdurige afwezigheid op de lessen, zonder afmelding, blijven de betalingsverplichtingen gelden totdat er schriftelijk opgezegd wordt.

Verhindering docent

Is de docent verhinderd, dan wordt voor vervanging gezorgd of kan de les op een ander tijdstip ingehaald worden.

Veiligheid

In geval van gezondheidsproblemen is het noodzakelijk om vóór het volgen van de lessen te overleggen met de huisarts en met de docent. Lichamelijke klachten of blessures moeten voorafgaand aan de lessen gemeld worden bij de docent. Hetzelfde geldt voor zwangerschap.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico.
Houd uw grenzen altijd goed in de gaten.

De Bron is niet aansprakelijk voor verdwijning van of beschadiging aan eigendommen van deelnemers of lichamelijke letsel.


Terug naar vorige pagina